Vrácení zboží / reklamace

Mrzí nás, že zboží není v pořádku, společně vše vyřešíme.

Reklamaci nám snadno oznámíte napsáním emailu na info@kojici-polstar.cz.

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:
Zuzana Hoferková

Hlavní 89/15

783 34 Skrbeň (okr. Olomouc)

Tel: +420 602436235

Adresa pro písemný styk: 
info@kojici-polstar.cz
Tel. kontakt: +420 602436235


1. Reklamace Dopravy - doručení poškozené zásilky dopravcem

Pokud jeví zásilka při předání dopravcem známky poškození, prosím tuto nepřebírejte, zjištěné závady zaznamenejte do dokladů doprovázející zásilku – Doručovací List.
Pokud je obal neporušený, ale zboží uvnitř poškozeno, je nutné o této skutečnosti informovat provozovatele eshopu neprodleně po zjištění poškození.
V případě nedodržení uvedeného limitu má dopravce právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody.
Pro urychlení vyřízení závady v přepravě, doporučujeme vytvořit fotodokumentaci doručené zásilky včetně transportního obalu.

2. Reklamace zboží, které má v záruční době vady

 • Reklamaci zboží v záruční době je dobré podat nejlépe písemně na výše uvedené kontakty.
 • Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem), po fyzickém obdržení zásilky k reklamaci. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Reklamované zboží je vhodné doručit k reklamaci co nejdříve po písemném uplatnění reklamace. Reklamace se tím výrazně urychlí.
 • O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.
 • Doporučujeme uvést označení vad výrobku, popis vady a jakým způsobem se projevují.
 • Je-li kupující fyzická osoba, lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní. Je-li právnická osoba, není určena zákonná lhůta, nicméně se snažíme dodržet stejný termín jako u reklamace u fyzické osoby.
 • Reklamované zboží zašle kupující (na své náklady) na výše uvedenou adresu.
 • Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: +420 602436235 a to v pracovní dny 8:00 do 16:00 hod nebo na info@kojici-polstar.cz .

3. Náklady spojené s dopravou zboží k reklamaci a zpět vám budou kompenzovány za splnění těchto podmínek:

 • reklamace bude oprávněná (závada výrobku nebude způsobena neodbornou manipulací, chybným užíváním nebo mechanickým poškozením atd.)
 • na e-mail info@kojici-polstar.cz zašlete žádost o proplacení nákladů, spolu s doložením výše nákladů (scan účtenky za poštovné, přepravní list atd).
 • náklady budou proplaceny v přiměřené výši

4. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, bude reklamované zboží zasláno zpět zákazníkovi na náklady zákazníka.

V případě platby převodem z účtu, vracíme finanční částky za reklamované zboží pouze na bankovní účty vedené v CZK v České republice. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.